បុណ្យណូអែល

ស្វែងរកធនធានឌីសាញដោយឥតគិថ្លៃសម្រាប់បុណ្យណូអែលជាមួយក្រុមជំនុំរបស់លោកអ្នក។ ចុះឈ្មោះនៅខាងក្រោម ហើយទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ។

របៀបប្រើប្រាស់

វីដេអូដែលមានគុណភាពខ្ពស់

CV Resources

ពួកយើងចង់ផ្តល់នូវធនធានដោយឥតគតថ្លៃដល់ក្រុមជំនុំ នូវគ្រប់ភាសារ ជាមួយនឹងវីដេអូដែលមានគុណភាពខ្ពស់ តាមបែបឌីជីថល ដែលអនុញ្ញាតអោយក្រុមជំនុំ និងព័ន្ធកិច្ចនានាបានទាញយកទៅប្រើប្រាស់ជាសាកល នៅក្នុងការឈោងចាប់មនុស្សថ្វាយព្រះយេស៊ូវ។

 

នៅក្នុងការរួមសហការជាមួយ BP_logo-1

 ចុះឈ្មោះនៅខាងក្រោម ដើម្បីទាញយក វីដេអូ Bible Project ដោយឥតគិតថ្លៃ
 
ក្រប់ទាំងធនធាននឹងផ្តល់ជូនដល់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ តាមរយៈ BibleProject នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាឯកជនភាព ហើយនឹងមិនអនុញ្ញាតអោយចែកចាយនៅបណ្តាញសង្គម ដូចជាយូធូបជាដើម ដោយស្របតាមលក្ខណ្ឌប្រើប្រាស់របស់ពួកគេឡើយ។
 
ពត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់  BibleProject.
project

នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ មនុស្សដែលមានក្តីសង្ឃឹមគឺខុសគ្នាឆ្ងាយពីអ្នកសុទិដ្ឋិនិយម! នៅក្នុងវីដេអូនេះ យើងនឹងស្វែងយល់ពីរបៀបដែលសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងព្រះគម្ពីរមើលទៅលក្ខណៈរបស់ព្រះតែមួយព្រះអង្គ ហើយ​លក្ខណៈ​នេះនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការជឿជាក់ថាអនាគតនឹងប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្ន។

08_Khmer_advent-hope_YT_Thumbnail_001
project

សេច​ក្ដី​សុខ​សាន្ត” គឺជាពាក្យដែលប្រើជាទូទៅនៅក្នុងភាសាខ្មែរ។ វាមានន័យខុសគ្នាចំពោះមនុស្សផ្សេងគ្នា។ វាក៏ជាពាក្យសំខាន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរផងដែរ​។ វាមិនសំ​ដៅ​ទៅលើត្រឹមតែអវត្តមាននៃជម្លោះនោះទេ ប៉ុន្តែក៏សំ​ដៅទៅលើវត្តមាននៃអ្វីផ្សេងទៀតផងដែរ។ នៅក្នុងវីដេអូនេះ យើងនឹងស្វែងយល់ពីអត្ថន័យស្នូលនៃសេច​ក្ដី​សុខ​សាន្ត​ក្នុងព្រះគម្ពីរ នោះគឺសាឡូម និងរបៀបដែលវានាំទៅដល់ព្រះយេស៊ូវ។

07_Khmer_advent-peace_YT_Thumbnail_001
project

នៅក្នុងវីដេអូនេះ យើងស្វែងយល់ពីប្រភេទនៃភាពរីករាយដែលប្រជាជនរបស់ព្រះត្រូវបានហៅទៅរក។ វាមិនមែនគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍រីករាយនោះទេ ប៉ុន្តែជាជម្រើសមួយដើម្បីជឿជាក់ថាព្រះនឹងបំពេញតាមការសន្យារបស់ទ្រង់ចំពោះយើងជានិច្ច។

09_Khmer_advent-joy_YT_Thumbnail_001
project

ពាក្យថា “ស្រឡាញ់” គឺជាពាក្យដែលពិបាកនិយាយបំផុតនៅក្នុងភាសារបស់យើង ព្រោះវាសំ​ដៅលើអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងចំពោះមនុស្សម្នាក់។ នៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មី “ស្រឡាញ់” ឬ“ អាហ្គាប៉េ” សំ​ដៅលើវិធីប្រព្រឹត្តិចំពោះមនុស្សដែលត្រូវបានកំណត់ដោយព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់៖ នោះមានន័យថាការស្វែងរកសុខុមាលភាពសម្រាប់​អ្នកដទៃដោយមិនគិតពីការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេ។

10_Khmer_advent-love_YT_Thumbnail_001