Christmas

Discover free Christmas Resources designed with your church in mind. Register below and download our Light of The World video for free.

Devotional & How to Use

CV Resources

Our desire is to freely resource the Church, in all languages, with high quality videos, digital assets and key learnings that will enable churches and ministries across the globe to achieve lasting, exponential impact for Jesus.

 

In Collaboration with BP_logo-1

 Register below and download BibleProject videos for free.
 
The resources below are provided free by BibleProject for personal use and may not be shared to social platforms or YouTube in accordance with their Terms of Use.
 
To learn more, visit BibleProject.
project

Trong Kinh Thánh, những người có hy vọng rất khác với những người lạc quan! Trong video này, chúng ta sẽ khám phá rằng hy vọng trong Kinh Thánh chỉ nhìn vào đặc tính của Đức Chúa Trời làm cơ sở để tin cậy rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn hiện tại.

08_Vietnamese_Yakhal-Hope_Thumbnail_001
project

Bình an hay Hòa bình là một từ rất thông dụng trong tiếng Việt, có ý nghĩa khác nhau với những người khác nhau. Đây cũng là một từ rất quan trọng trong Kinh Thánh. Từ này không chỉ đề cập đến việc không có xung đột mà còn nói đến sự hiện diện của điều gì đó khác nữa. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá ý nghĩa cốt lõi của từ bình an trong Kinh Thánh, tiếng Do Thái là Shalom, và cách từ này dẫn chúng ta đến với Chúa Giê-xu như thế nào.

07_Vietnamese_Shalom-Peace_Thumbnail_001
project

Trong video này, chúng ta khám phá loại niềm vui độc đáo mà dân Chúa được kêu gọi để trải nghiệm. Đó không phải là một tâm trạng vui vẻ mà là một sự lựa chọn để tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ làm trọn lời hứa của Ngài.

09_Vietnamese_Chara-Joy_Thumbnail_001
project

“Yêu” là một trong những từ được dùng một cách dễ dãi nhất trong ngôn ngữ của chúng ta, vì nó chủ yếu đề cập đến cảm xúc xuất hiện trong lòng người. Trong Kinh Thánh Tân Ước, “tình yêu” hay “Agape” dùng để chỉ cách đối xử với mọi người mà chính Chúa Giê-xu đã thiết lập: tìm kiếm sự tốt lành cho người khác bất kể cách họ đáp lại như thế nào.

10_Vietnamese_Agape-Love_Thumbnail_001